İncil


İncil, Bir kitap mıdır, yoksa “iyi haber” mi demektir?

Yeni Antlaşma’nın ilk dört kitabı İsa Mesih’in yaşamı, öğretileri, işleri, ölümü ve dirilişini farklı açılardan işlemektedir. Bunlar ‘müjde’, ‘iyi veya hoş haber’ anlamına gelen ‘İncil‘ olarak bilinir. Çünkü İsa Mesih’in dünyaya gelişi, ölümü ve dirilişi biz insanlığın kurtuluşu ve yararı için olduğundan buna ‘İyi Haber’ denilmiştir.

Elçilerin İşleri kitabı ise ilk kilisenin nasıl oluştuğunu ve nasıl dünyanın en uzak bölgelerine kadar yayıldığını anlatır. Bundan sonra özellikle Pavlus ve İsa Mesih’in diğer elçileri tarafından yazılan mektuplar vardır ki, bu mektuplarda imanlıların olgunlaşmasına yardım eden bir sürü öğüt, talim, uyarılar vs… bulunur.

En son olarak da Esinleme kitabıysa bizlere gelecekte neler olacağını ve her şeyin nasıl Tanrı’nın iradesi doğrultusunda sonuçlanacağını sembolik bir dille açıklar.

Bu kitabın ana mesajı İsa Mesih’in kimliği ve eylemleridir. Hristiyanlar için insanlığın temel sorunu günahtır. Günahkar insan kutsal tanrı ile ilişki kuramaz. Günah insana ölüm getirir ve herkes bu ölümü hak etmektedir. Dünyada yaşamış tek günahsız kişi olan İsa Mesih ise insanların günahlarını bağışlatan bir kurban olarak çarmıhta ölmüştür. Tanrı bu kurbanı kabul ederek, İsa’yı ölümden diriltmiştir. Eğer bir insan İsa Mesih’in ölümü ve dirilişine ve bu gerçeklerin onun yaşamındaki etkilerine iman ederse (güvenirse) günahlarından ve sonuçlarından kurtulacaktır. İsa Mesih’in ölümü günahları bağışlatan bir kurban (kefaret kurbanı) işlevi görmüştür. İsa Mesih, ölüp dirilmekle biz insanlar için kurtuluş yolunu açmıştır. O’na iman eden, gerçek Müjde’ye kavuşur. Hristiyanlık inancında kurtuluş; Rab İsa Mesih’e iman yoluyladır. Hristiyan olmak için http://www.hristiyanolmak.com sitesini kullanabilirsiniz.

İncil Translation Trust Çevirisi

İncil Thomas Cosmades Çevirisi

İncil Eden Communications Çevirisi

İncil Bünyamin Candemir Çevirisi

Hristiyanlık inancı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanabileceğiniz bazı internet siteleri: Hristiyanlık Arama Motoru, Rab İsa Mesih, Hristiyan Chat Sohbet, Hristiyan Gazete, İncil TV, Hristiyan Forum, Hristiyan olmak, Facebook, Twitter, Youtube, Google +

Leave a Reply